TRØBBEL I TANKEN

På eldre motorsykler kan ofte rust i bensintanken skape store problemer med bl.a. urenheter i forgasserene. Korrosjonen oppstår vanligvis på grunn av kondens, fuktighet og vann.
Det er meget vanskelig å fjerne rusten og montering av en ny og dyr bensintank er ofte løsningen de fleste velger.
Det finnes imidlertid et alternativ: Hirsch Tank Rep.sett.

Settet består av kjemikaler for rensing/fjerning av rusten og et materiale som legger seg på innsiden av tanken og «forsegler» overflatene som er angrepet av rust.
I tillegg inneholder settet et kitt (Miracle Epoxy Putty) som herder når det kommer i kontakt med vann eller bensin og kan brukes til tetting av mindre hull i bensintanken.
Siden problemene med korrosjon i bensintank er av forskjellig «karakter» og behandlingen er avhengig av at den utføres på riktig måte, gis det ingen garanti for at Hirsch Tank Rep.sett løser rustproblemene fullt og helt.

Hirsch rep.sett for bensintank finner du i nettbutikken vår her.