Kjøretøy

Her kan du søke blant våre kjøretøy som ligger ute til salg nå. Velg kategori under.

Kommisjonssalg

Kommisjonssalg

Hvert år selger vi et stort antall motorsykler i kommisjon for våre kunder. Årsaken til at vi omsetter så mange kjøretøy på denne måten, er at vi praktiserer salgsformen “kommisjon” på en litt annen måte enn det som er vanlig – noe som gir både gammel og ny eier trygghet og sikkerhet gjennom hele salgsprosessen.

 • Fordeler for deg som eier/selger ved denne salgsformen er bl.a. bedre betalt enn ved innbytte, du slipper salgsjobben, du behøver ikke å sende ukjente ut på prøvekjøring, via MC OSLO når du et større marked, MC OSLO tilbyr kjøper tilstandsrapport og eventuelle finansiering.
 • Vi fungerer ikke bare som mellommann i salgsprosessen, MC OSLO blir stående som selger av sykkelen i kjøperens kontrakt. Dette er en viktig detalj for deg som selger/eier, fordi det da er MC OSLO som står ansvarlig for eventuelle garanti og reklamasjonskrav som den nye eieren måtte ha i etterkant av salget. For den nye eieren betyr det at har et etablert salgssted å henvende seg til hvis det skulle oppstå problemer.
 • Den eneste forskjellen mellom kommisjonssykler og våre bruktsykler er at vi ikke tar innbytte (det hender at vi gjør unntak) på kommisjonssykler og det er selger/eier som bestemmer salgsprisen.
 • Ta kontakt med oss og gjør avtale om tidspunkt for utførelse av tilstandsrapport og takst. Etter vi har gjennomført dette, har vi et grunnlag for (i samarbeid med deg) å fastsette en salgspris. Hvis det på bakgrunn av tilstandsrapporten viser seg at påkost (service, reparasjoner, etc.) må utføres før salg og levering til ny eier) vil også dette bli avtalt. Eventuelle påkostninger blir fratrukket oppgjørssummen etter sykkelen er solgt. Etter vi er blitt enig om det over nevnte skrives det en kommisjonsavtale og vi setter i gang med oppdraget.
 • Vi beregner 10% kommisjonsgebyr, minimum kr. 8000,- maks kr. 14000,- (pluss eventuell påkost) når sykkelen er solgt. Skulle vi ikke klare å gjennomføre salgsoppdraget påløper det ingen kostnader (no cure – no pay) for eier – med unntak av eventuelle avtalte påkostninger vi har utført.
Har du behov for ytterligere informasjon? Kontakt oss på telefon eller e-post:
Kontakt Telefon E-post
Kåre (selger) 2303 9705 / 9130 1525 kaare@mcoslo.no
Kim (selger) 2303 9714 kim@mcoslo.no
Odd-Arild (selger) 2303 9703 odd.arild@mcoslo.no
Thomas (selger) 2303 9729 / 9506 9637 thomas@mcoslo.no
Bruktgaranti

MC OSLO’s Bruktgaranti

MC OSLO’s garantiordning for brukte kjøretøy kommer i tillegg til de rettigheter du som kunde har i henhold til forbrukerkjøpsloven. Garantien forplikter oss til fagmessig og raskest mulig å reparere mangler som blir oppdaget i garantiperioden, selv om mangelen ikke var tilstede ved overlevering av kjøretøyet. Reparasjonen skal som hovedregel skje ved vårt verksted. Dersom dette er praktisk vanskelig/umulig, kan reparasjonen unntaksvis og etter avtale utføres på annet verksted.

Garantien gjelder i tre måneder fra leveringsdato, alternativt 5.000 km hvis dette oppnås først.

Bruktgarantien gjelder ikke ved følgende

 • Normal slitasje og/eller manglende vedlikehold/ettersyn i garantiperioden, samt uriktig/uaktsom bruk
 • Defekte slitedeler som dekk, kjede, drev, batteri, bremsesko/klosser, simringer i forgaffel, lyspærer, etc.
 • Mangler eller utlegg som følge av konkurransetrening/kjøring
 • Mangler eller utlegg på ettermontert ekstrautstyr
 • Tap og utlegg som oppstår som følge av mangler, eller at eier må unnvære kjøretøyet i reparasjonstiden
 • Trafikkskade/uhell som dekkes av kjøretøyets forsikring