Med virkning fra 1. juli ble det innført ny beregning av engangsavgift for motorsykler.
Nå skal blant annet CO2 utslipp danne grunnlag for avgiftens størrelse.

For mange merker/modeller betyr dette redusert avgift, men for noen merker og modeller blir det en økning – til dels stor økning.

Under finner du nye prislister for noen av merkene vi representerer.

Ta gjerne kontakt med en av våre selgere hvis du ønsker mer informasjon.

Nye prislister

Har du behov for ytterligere informasjon? Kontakt oss på telefon eller e-post:
Kontakt Telefon E-post
Kåre (selger) 2303 9705 / 913 01 525 kaare@mcoslo.no
Odd-Arild (selger) 2303 9703 odd.arild@mcoslo.no
Thomas (selger) 2303 9729 / 9506 9637 thomas@mcoslo.no